Text

Het verlangen en de onmogelijkheid om als mens voor altijd in onherbergzame wildernissen te dwalen is voor mij aanleiding voor het creëren van keramische beelden zonder duidelijke grenzen tussen mens en natuur.  De beelden laten mensfiguren zien die een magische vluchtroute zoeken, terug naar de ongerepte wildernis, maar ook naar hun eigen ongetemde natuur.

“De verhalen van Ludmilla van der Spoel”
Interview tijdschrift Keramiek NVK februari 2011
Tekst Paul Kuyer en Guus Schipperheijn