Serie: Inverted God

De serie Inverted God toont beelden die een ‘reanimatie achtig’ karakter dragen. De onmacht die ik als mens voel bij het vinden van dieren die moedwillig door menselijk toedoen ( plezier jacht) om het leven zijn gekomen zijn de aanleiding van deze serie. Soms resulterend in ogenschijnlijk lieflijke taferelen maar die bij nadere beschouwing sporen lijken te dragen van hun gruwelijke herkomst. De vermoorde dieren in mijn werk ondergaan een magische liefdevolle aanraking. Een belofte een ander einde, een nieuw begin